Van Deventerlaan 51 | 2271 TW Voorburg | (070) 387 51 79

Aanvraag

Iedere individuele kunstenaar of vertegenwoordiger daarvan kan, binnen de voorwaarden, een aanvraag bij de stichting indienen voor een publicatie in deze serie. Een commissie van deskundigen beoordeelt de aanvraag vervolgens op kwaliteit en belang voor de Haags kunst. Van de aanvrager wordt een financiële bijdrage verwacht.

Ik wil graag een voordracht doen voor een deeltje in de serie Haags Palet. Kunt u mij de benodigde aanvraagformulieren toezenden.