Van Deventerlaan 51 | 2271 TW Voorburg | (070) 387 51 79

Over HBKK

Stichting HBKK

Stichting Haagse Beeldende Kunst en Kunstnijverheid (HBKK) heeft als doel het bevorderen van de kennis over specifieke kenmerken en kwaliteiten van de Haagse beeldende kunst, de kunstenaars en het kunstleven alsmede de kunstnijverheid die in Den Haag tot ontwikkeling is gekomen sinds de 19e eeuw.

De stichting doet dat primair door het uitgeven van een reeks monografieën onder de titel Haags Palet. Iedere individuele kunstenaar of vertegenwoordiger daarvan kan, binnen de voorwaarden, een aanvraag indienen voor een publicatie in deze serie.

Tevens heeft de stichting in 2016 een reeks opgezet van oeuvrecatalogi van Haagse kunstenaars die meer dan 40 jaar onafgebroken als professioneel kunstenaar werkzaam zijn geweest.

Stichting Haagse Beeldende Kunst en Kunstnijverheid (HBKK) is in 1999 opgericht. Zij heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).


Serie Haags Palet

In 2000 heeft stichting HBKK de serie Haags Palet opgezet, een reeks monografieën van Haagse kunstenaars. Er verschijnen 2 à 3 delen per jaar. Mede dankzij sponsors en subsidiegevers heeft de stichting al 31 delen kunnen realiseren.

De prijs van de monografieën varieert van €12,50 tot € 17,50 en is inclusief verzendkosten in Nederland. Aankoop via stichting HBKK, bij 2 ex. 5%, bij 3 ex. 10 %, bij 4 ex. 15% korting. De boeken zijn ook te bestellen via bol.com.
Klik hier voor alle uitgaven »

Klik hier voor bestellen ».


Serie Haagse Kunst 1800-2000

Vanaf haar oprichting heeft stichting HBKK tevens een belangrijke bijdrage geleverd aan de catalogus van de jaarlijkse veiling Haagse Kunst 1800-2000 door het schrijven van artikelen en het verzorgen van een register in de catalogi. Dit register is uniek in de veilingwereld. Het biedt een eenvoudige ingang tot het overzicht van de werken van een kunstenaar die in de afgelopen jaren geveild zijn. Deze catalogus is opgezet als een serie. Inmiddels zijn er 11 delen verschenen. Van de delen 1 tot en met 11 zijn nog enkele exemplaren te koop. Alleen in de complete serie te bestellen voor € 110,00.

Klik hier voor bestellen ».


Serie Oeuvrecatalogi

Van Haagse kunstenaars die aaneengesloten meer dan 40 jaar als professioneel beeldend kunstenaar hebben gewerkt, zal de stichting nagaan of het uitbrengen van een oeuvrecatalogus wenselijk en mogelijk is. De eerste uitgave in deze serie is in november 2016 gepresenteerd en belicht het totale oeuvre van de Haagse Kunstenaar Loek Bos. Zie het nieuwsoverzicht. De prijs van de oeuvrecatalogus is  € 29,95, inclusief verzendkosten in Nederland.

Klik hier voor bestellen ».


Bestuur Stichting HBBK

M (Marjolein).J.H. van Griethuysen – voorzitter
J (Joop).A. van der Stelt – secretaris/penningmeester
Leden:

M (Marijke).A.A. Gémessy

J.M (Margreet). Hofland
J (Jan). van Huizen

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Activiteitenverslag en Staat van baten en lasten

Klik op onderstaande documenten om deze te openen in PDF formaat:


Dossier Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Dossier Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Sponsors