Van Deventerlaan 51 | 2271 TW Voorburg | (070) 387 51 79

Over HBKK

Stichting HBKK

Stichting Haagse Beeldende Kunst en Kunstnijverheid (HBKK) heeft als doel het bevorderen van de kennis over specifieke kenmerken en kwaliteiten van de Haagse beeldende kunst, de kunstenaars en het kunstleven alsmede de kunstnijverheid die in Den Haag tot ontwikkeling is gekomen sinds de 19e eeuw. De stichting doet dat primair door het uitgeven van een reeks monografieën onder de titel Haags Palet. Iedere individuele kunstenaar of vertegenwoordiger daarvan kan, binnen de voorwaarden, een aanvraag indienen voor een publicatie in deze serie.

Stichting Haagse Beeldende Kunst en Kunstnijverheid (HBKK) is in 1999 opgericht. Zij heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).


Serie Haags Palet

In 2000 heeft stichting HBKK de serie Haags Palet opgezet, een reeks monografieën van Haagse kunstenaars. Er verschijnen 2 à 3 delen per jaar. Mede dankzij sponsors en subsidiegevers heeft de stichting al 31 delen kunnen realiseren.
Klik hier voor alle uitgaven »


Serie Haagse Kunst 1800-2000

Vanaf haar oprichting heeft stichting HBKK tevens een belangrijke bijdrage geleverd aan de catalogus van de jaarlijkse veiling Haagse Kunst 1800-2000 door het schrijven van artikelen en het verzorgen van een register in de catalogi. Dit register is uniek in de veilingwereld. Het biedt een eenvoudige ingang tot het overzicht van de werken van een kunstenaar die in de afgelopen jaren geveild zijn. Deze catalogus is opgezet als een serie. Inmiddels zijn er 11 delen verschenen. Van de delen 1 tot en met 11 zijn nog enkele exemplaren te koop. Alleen in de complete serie te bestellen voor € 110,00 euro.
Klik hier informatie en bestellen ».


Serie Oeuvrecatalogi

Van Haagse kunstenaars die aaneengesloten meer dan 40 jaar als professioneel beeldend kunstenaar hebben gewerkt, zal de stichting nagaan of het uitbrengen van een oeuvrecatalogus wenselijk en mogelijk is. De eerste uitgave in deze serie is in november 2016 gepresenteerd en belicht het totale oeuvre van Loek Bos.


Bestuur Stichting HBBK

prof. dr. A.H.C.M. Walravens, voorzitter
ir. J.A. van der Stelt, secretaris/penningmeester
Leden:
J.D. Bronsgeest
K. Kroes
dr. M. van Beek, adviseur

Beoordelingscommissie Haags Palet

L. Bos, voorzitter, beeldend kunstenaar, oud-voorzitter Pulchri Studio Leden
drs. J.J. Th. Sillevis, voormalig hoofdconservator Gemeentemuseum Den Haag
mw. mr. I. Rollema, beeldend kunstenaar, oud-directeur Vrije Academie Den Haag
W. Lutz, eigenaar van Galerie Lutz in Delft
mw. drs. A. Kloosterboer, adjunct-conservator Museum Rijswijk


Activiteitenverslag en Staat van baten en lasten

Klik op onderstaande documenten om deze te openen in PDF formaat:


Sponsors