Van Deventerlaan 51 | 2271 TW Voorburg | (070) 387 51 79

Website vernieuwd

Frans Koenn van het Haagse grafisch ontwerpbureau LOWTONE (06 26 28 65 29) heeft onze site onder handen genomen. Een belangrijke voorwaarde was om de site zelf te kunnen bijwerken, onafhankelijk van derden. Daarin is hij meer dan geslaagd. Sneller dan voorheen kunnen wij u van nieuws voorzien, boeken zijn eenvoudiger te bestellen. Neem de proef op de som.