Van Deventerlaan 51 | 2271 TW Voorburg | (070) 387 51 79

Aanvraag

Iedere individuele Haagse kunstenaar of vertegenwoordiger daarvan kan, binnen de voorwaarden, een aanvraag bij de stichting indienen voor een publicatie in deze serie. De aanvraag wordt door het bestuur beoordeeld op: zeggingskracht en authenticiteit, vakmanschap, kunstenaarspraktijk (exposities/opdrachten/verkopen) en ontwikkeling. Van de aanvrager wordt een financiële eigen bijdrage verwacht.

Voor toezending aanvraagformulier: ga naar ‘contact‘.