Van Deventerlaan 51 | 2271 TW Voorburg | (070) 387 51 79

Over HBKK

Stichting HBKK

Stichting Haagse Beeldende Kunst en Kunstnijverheid (HBKK) heeft als doel het bevorderen van de kennis over specifieke kenmerken en kwaliteiten van de Haagse beeldende kunst, de kunstenaars en het kunstleven alsmede de kunstnijverheid die in Den Haag tot ontwikkeling is gekomen sinds de 19e eeuw.

De stichting doet dat primair door het uitgeven van een reeks monografieën onder de titel Haags Palet. Iedere individuele kunstenaar of vertegenwoordiger daarvan kan, binnen de voorwaarden, een aanvraag indienen voor een publicatie in deze serie.

Tevens heeft de stichting in 2016 een reeks opgezet met oeuvrecatalogi van Haagse kunstenaars die meer dan 40 jaar onafgebroken als professioneel kunstenaar werkzaam zijn geweest.

De eigen inkomsten om de taak van de stichting te kunnen uitvoeren komen uit verkoop van de boeken en per uitgave (wisselende) subsidies en bij uitzondering sponsoring.

De gelden worden beheerd door het bestuur met als uitvoerder de penningmeester Joop van der Stelt

Stichting Haagse Beeldende Kunst en Kunstnijverheid (HBKK) is in 1999 opgericht. Zij heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling).


Serie Haags Palet

In 2000 heeft stichting HBKK de serie Haags Palet opgezet, een reeks monografieën van Haagse kunstenaars. Er verschijnen 2 à 3 delen per jaar. Mede dankzij sponsors en subsidiegevers heeft de stichting al 34 delen kunnen realiseren.

De prijs van de monografieën varieert van €12,50 tot € 17,50 en is inclusief verzendkosten in Nederland.

De boeken zijn te bestellen via bol.com.
Klik hier voor alle uitgaven »


Serie Oeuvrecatalogi

Van Haagse kunstenaars die aaneengesloten meer dan 40 jaar als professioneel beeldend kunstenaar hebben gewerkt, zal de stichting nagaan of het uitbrengen van een oeuvrecatalogus wenselijk en mogelijk is. De eerste uitgave in deze serie is in november 2016 gepresenteerd en belicht het totale oeuvre van de Haagse kunstenaar Loek Bos.

In 2019 is de oeuvrecatalogus over de Haagse kunstenaar Marijke Gémessy verschenen.

Beide catalogi: 192 pagina’s en meer dan 500 afbeeldingen.

De boeken zijn te bestellen via bol.com.


Bestuur Stichting HBBK

M. (Marjolein) J.H. van Griethuysen – voorzitter
J. (Joop) van der Stelt – secretaris/penningmeester

Leden:
M. (Marijke) A.A. Gémessy
M. (Ria) G.J. Doolaard

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

Activiteitenverslag en Jaarrekening

Klik op onderstaande documenten om deze te openen in PDF formaat:


Dossier Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Dossier Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)