Dreamland

Demiak

Auteur: Paola van de Velde

De Haagse kunstenaar Demiak schildert zorgvuldig uitgewerkte, surrealistisch aandoende landschappen. Zonovergoten stadjes zweven naast rokende fabriekspijpen door een zeeblauwe lucht. Hoewel hij een klassiek schilder is, getuigen zijn fantasievolle doeken, waarin de mens steevast ontbreekt, ook van een diepromantisch verlangen naar vrijheid. Dat verlangen bracht hem recent ertoe ook sculpturen te maken. Zijn droombeelden, waarin torenflats aan boomtakken kunnen ontspruiten, zijn even aantrekkelijk als vervreemdend.

Demiak