Leidraad in papier

Pat Gentenaar

Auteur: Catharina Fredriks

Als een moderne alchemist creëert Pat Gentenaar-Torley van verschillende plantensoorten nieuwe scheppingen. Met plantaardige vezels, in water vermalen tot fijn spinrag, heeft ze haar techniek tot grote perfectie gebracht. Het schilderen met natte vezels geeft een extra verbinding met haar onderwerpen. Het valt op hoezeer ze een boeiende eenheid weet te bereiken. Haar werk is sterk van vorm, beheerst en zeer krachtig.

Pat Gentenaar