Licht, ruimte en ogenblik

Arjan van Gent

Auteur: Theo Laurentius

Het schilderschap van Arjan van Gent is een gelukkige combinatie van talent en vakkennis. De wisselende kwaliteit van het kunstonderwijs dreef hem ertoe zich privé verder te verdiepen in de technische materie van het schildersvak. De vraag hoe zijn werk moet worden beoordeeld is, voorzover het de techniek betreft, niet zo moeilijk. De zaak ligt echter veel gecompliceerder als het gaat om de waardering van zijn talent. In de 18e eeuw ontwikkelde de filosoof François Hemsterhuis een beoordelingsmethode die nog steeds bruikbaar blijkt te zijn. Bij toepassing op Van Gents‘ moeten we constateren dat hier een zeer talentvolle schilder aan het werk is.

Arjan van Gent