Ogenschijnlijk

Judith van Bilderbeek

Auteur: Pien Hazenberg

Judith van Bilderbeek studeerde in 1988 af aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag. In 2000 ontving zij zowel de Van Ommeren-de Voogt Prijs als de Van Heel-Poort Prijs. Zij gaat uit van de alledaagse werkelijkheid. Haar ogenschijnlijk eenvoudige onderwerpen zijn opgebouwd uit stoere verfstreken, die pas na bestudering prijsgeven te zijn voortgekomen uit twijfel, verwondering en filosofisch tijdsbesef. Zij houdt zich niet aan de perspectivische regels maar schept vol vaart en kleur haar eigen ruimtelijkheid. Haar visie is soms beklemmend, vaak aantrekkelijk, altijd eigenzinnig.

Judith van Bilderbeek