Vergankelijkheid in perspectief

Haye Smith

Auteur: Gerry Mehrtens

Zijn hart aan de schilderkunst verloor Haye Smith tijdens de maandelijkse bezoeken met zijn tekenleraar Jan van Heel aan het Haags Gemeente Museum. Eind jaren vijftig schildert hij, onder invloed van zijn leraren Jan van Heel, Willem Minderman en Co Westerik in de stijl van de naoorlogse figuratie. Het was een stijl die onder invloed stond van de École de Paris. Een tiental jaren later wijzigen zich zijn composities. In zijn inleiding schrijft cultuurfilosoof Gerry Merhtens “De compositie, de voorstelling is niet wat zij lijkt, erachter kolkt een een zee van betekenissen. In die zin zijn het veeleer schilderkundig vertaalde litteraire vertellingen, met de melancholieke rust en weidsheid die je bij Russische klassieken ontmoet, een genre waarvan de kunstenaar een groot liefhebber en kenner is.”

Haye Smith