Van Deventerlaan 51 | 2271 TW Voorburg | (070) 387 51 79

Het leven verbeeld

Ferry Slebe was een kunstenaar die zichzelf graag een ‘kleine meester‘ noemde. Meer dan eens speelde hij leentje buur bij Van Dongen, Matisse, Dali. Hij nam hun thema‘s en voorbeelden over, maar verwerkte dit in zijn eigen stijl. Daarnaast kopieerde hij voortdurend zichzelf: zijn ‘aap met de banjo‘ en ‘harlekijnen‘ lopen als rode draad door zijn werk. Hij is vooral bekend geworden om zijn vrolijke, kleurrijke en niet zelden surrealistische schilderijen. Naakten vormden zijn favoriete thema, maar ook straattaferelen, stillevens en beesten vormen hun eigen verhaal. Uiteindelijk ontwikkelde hij zich tot een miniaturist van formaat.

Klei door de aderen

In het werk van Marijke Gémessy speelt nostalgie een rol. Was eerst haar uitgangspunt een gevonden scherf, nu kenmerkt haar werk zich door zelf geschilderde fragmenten in traditionele technieken. Zij schildert wat men als oud ervaart. Het glazuur stopt, druipt, loopt over en laat plekken vrij voor de naakte klei. Toch is haar technische bekwaamheid geen doel op zich. Met enige humor transformeert zij materialen tot betekenisdragers om de verbrijzeling van de tijd vorm te geven en laat ruimte voor de beschouwer voor zijn eigen verhaal. Hierbij heeft Marijke Gémessy een nieuwe vorm ontwikkeld zonder de keramische traditie te ontkennen.

Het geheugen van papier

Peter Gentenaar combineert zijn liefde voor de natuur met zijn fascinatie voor techniek. Van oorsprong schilder en graficus, kiest hij voor papier en wordt een gedreven papiermaker van natuurlijk materiaal. Hij heeft verschillende technische vindingen op zijn naam, zoals de ‘hollander‘, een pulpmolen. Hij weet aan de pulp een driedimensionale vorm te geven bij het drogen en met pigment kleur toe te voegen. Zo ontstaan fascinerende beelden, waarin iedere vorm zijn eigen spanning en samenhang heeft. Peter Gentenaar is initiator van de Papierbiënnale in Rijswijk. Hij is ook de samensteller van de bijzondere boeken die bij deze manifestaties zijn verschenen sinds 1998.

FASOSA

In het hoofd van Vittorio Roerade buitelen de ideeën. Hij houdt van de mogelijkheden van de verbeelding en van de materialen. Hij houdt bovenal van schilderen waarin hij dit alles combineert tot wat hij wel eens heeft genoemd ‘My elegant universe‘. Het spelen met het portret, in de ruimste zin van het woord, is een van de kenmerken in zijn werk. Hij gaat intelligent om met het medium schilderen en het verlangen expressieve werken te willen maken, leidt tot een zoektocht naar de rijke mogelijkheden van allerlei materiaalsoorten. Portretten en webben, ogen en gaatjes, glans en gelaagdheid, alles vloeit uit elkaar voort en is met elkaar verbonden in zijn werk.

Partituur in licht

Zijn gehele leven zal Van Boxel het schilderen vergelijken met het maken van muziek. Vooral in zijn aquarellen weet hij het licht te vangen als noten in een partituur. Zijn talent en vakmanschap komen tot uiting in schitterend gecomponeerde stillevens en interieurs. Daarnaast verraadt zijn werk voorliefde voor het landschap, portretten en bouwputten. Het is niet verwonderlijk dat hij op voorspraak van Rudolf de Bruyn Ouboter lid is geworden van Pulchri Studio en van de Haagse Aquarellisten. Met pur sang aquarellist Sierk Schröder en Kees Verwey kan hij zich moeiteloos meten. Hij verwerft vele prijzen en eervolle vermeldingen.

Great balls of fire

Hans van der Lek is een halve eeuw actief geweest als schilder en heeft een vooraanstaande rol gespeeld in vooral de Haagse kunstwereld. Hij heeft een gevarieerd, kwalitatief hoogstaand en tegendraads oeuvre gerealiseerd. Pop-art heeft een belangrijke rol gespeeld in zijn carrière; hij was de eerste Nederlandse representant. Van der Lek is van diverse kunstenaarscollectieven lid geweest en onderhield vriendschappen met onder anderen Willem Hussem, Nol Kroes, Aat Verhoog, Theo Bitter en Aart van den IJssel. Van 1977 tot 1998 was hij docent aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten in Den Haag.